Dabas parks Piejūra Carnikavā

 

Dabas parks PIEJŪRA


      Dabas parks „Piejūra” Carnikavā Dabas parks „Piejūra” ietilps trīs pašvaldību teritorijā – Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju. Kopējā parka platība ir 4315 ha, un tas dibināts 1962. gadā. Parks ir arī projekta Natura 2000 teritorija, un Carnikavas novada ezers Ummis ir klasificēts kā dabas liegums. Parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo tur sastopami reti piejūras biotopi, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži, kā arī embrionālās kāpas, priekškāpas un retas augu un dzīvnieku sugas. Pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.
Dabas liegums Ummis
Dabas lieguma Ummis platība ir 48 ha, liegums dibināts 1999. gadā. Tā lielākā vērtība ir mezotrofu ezers ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs
un to krastmalās. Konstatētas daudzas šāda tipa ezeriem raksturīgas augu sugas: Dortmaņa lobēlja, ezerenes u.c.

2010-01-19 07:39  |  Skatīts: 6817x

Atpakaļ