Dabas parks Piejūra Carnikavā

 


     

Pludmales labiekārtošana

Carnikavas novada dome un vēl četras Latvijas pašvaldības (Jūrmala, Saulkrasti, Salacgrīva un Liepupes pagastu), kā arī divas Igaunijas pašvaldības (Hademaste un Audru) uzrakstīja un iesniedza projektu „„Peldvietu un glābšanas dienestu attīstība

Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros”, kurš arī ir akceptēts. Projekts ir iesniegts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskajā

sekretariātā. Finansē to Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF).

Projekta ietvaros Carnikavas pašvaldībai ir jāapgūst EUR 255420,00, no kuriem Carnikavas domei jāiegulda EUR 38313,00 liels līdzfinansējums.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota pludmale (pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas, u.c.), Iegādāta tehnika, lai ērtāk būtu apkopt pludmali. Šī projekta ietvaros jaunas stāvvietas netiks izveidotas, bet tiks izstrādāti tehniskie projekti, lai Lilastes stāvlaukumu nodrošinātu ar ūdensapgādi un kanalizāciju. Veiksmīgi realizējot projektu, ir iespēja Lilastes pludmali virzīt Zilā karoga statusa saņemšanai.

Projekta ieviešana tiks uzsākta 2008.gada septembrī.

Par stāvlaukuma izveidi Carnikavā, jūras tuvumā, ir ievadītās sarunas un nosūtīta vēstule par to, ka VAS “Latvijas valsts meži” savā zemē, kur pašlaik ir smiltājs, atļaus izveidot automašīnu stāvlaukumu. Lai izveidotu šādu stāvvietu, ir jāsaņem piekrišana no zemes īpašnieka, kā arī no vides dienestiem. Un tās izbūvei arī būs jāmeklē fondu iespējas, lai stāvvietu realizētu dabā.

2010-01-19 21:10  |  Skatīts: 1058x

Atpakaļ